เว็บ P&T Hosting เปลี่ยนโฉมใหม่ รับวันที่ 9 เดือน 9 ปี 09

P&T Hosting ฉลองวันมหามงคล 9/09/09 เปิดเว็บโฉมใหม่

เชิญชมได้ที่ www.pathosting.co.th

เนื่องจากทางบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด (P&T Hosting Co., Ltd.) หรือบางท่านจะเรียกว่า pathosting ได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการ รวมถึงเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าของเราให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากทางบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด (P&T Hosting) ได้มีการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ของ www.pathosting.co.th ขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นสิ่งชี้ให้เห็นได้ว่า บริษัทได้เติบโตและพัฒนาบริการโฮสติ้ง เคียงข้างคุณเรื่อยมาตลอด 3 ปี ซึ่งขณะนี้เราได้มีลูกค้าที่ใช้บริการโฮสติ้งมากกว่า3 พันเว็บ และจดโดเมนกว่าอีก 5 พันโดเมน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการของเราตลอดเวลา

หน้าเว็บเพจหลัก ต้อนรับ 9/09/09

หน้าเว็บเพจหลัก ต้อนรับวันมหามงคล 9/09/09

admin has written 74 articles