สร้าง USB สำหรับติดตั้ง Windows โดยใช้ Rufus

วิธีสร้าง USB สำหรับใช้ติดตั้ง Windows โดยใช้โปรแกรม Rufus

ตัวโปรแกรม Rufus สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://rufus.akeo.ie/

ขั้นตอน

  1. รันโปรแกรม Rufus
  2. Device ให้เลือก USB Flash drive ที่เราต้องการใส่ตัวติดตั้งลงไป
  3. Partition scheme and target system type เลือก MBR partition scheme for BIOS or UEFI
  4. File system เลือก NTFS
  5. Cluster size เลือกค่าเริ่มต้นไป (Default)
  6. Format Options ตรง ISO Image ให้เลือกไฟล์ ISO ที่ดาวน์โหลดมาจาก Microsoft
  7. Format Options ติ๊กตามนี้
  8. กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มทำงานได้เลย แล้วก็รอจนกว่ามันจะเขียนเสร็จ