เปลี่ยน WordPress เป็นภาษาไทย

ในกรณีที่ติดตั้ง WordPress มาเป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่

ไปที่เมนู Settings > General

ตรงตัวเลือก Site Language

ในดรอปดาวน์มันจะมีให้เลือก “ไทย”

เสร็จแล้วกดปุ่ม Save Changes ที่ด้านล่างได้เลย