ตั้งค่าโดเมนที่ใช้งานกับโฮสติ้ง

วิธีการเปลี่ยนโดเมนที่ใช้งานกับโฮสติ้ง

  1. เข้าที่ Domain Setup
  2. เลือก Change a Domain Name
  3. เลือกชื่อโดเมนเดิม ที่ต้องการเปลี่ยน
  4. กรอกชื่อโดเมนใหม่ ที่ต้องการใช้งานลงในช่อง แล้วกดปุ่ม Change

วิธีการเพิ่มโดเมนที่ใช้งานกับโฮสติ้ง

  1. เข้าที่ Domain Setup
  2. เลือก Add Another Domain
  3. กรอกชื่อโดมนที่ต้องการเปลี่ยน แล้วกดปุ่ม Create