วิธีสร้างบัญชีผู้ใช้งานอีเมลล์ใหม่ (Create mail account)


1.) เลือก E-mail Accounts

email_accounts01

2.) เลือก Create mail account

email_accounts02

3.) กรอกรายละเอียด แล้วคลิกปุ่ม [Create]

email_accounts03

admin has written 74 articles