ทำไมต่ออายุโดเมนแล้ว แต่ยังเข้าไม่ได้

ในกรณีที่โดเมนเนมของคุณหมดอายุไปแล้ว ก่อนที่คุณจะต่ออายุ หลังจากต่ออายุคุณจะยังเข้าไม่ได้ทันทีครับ.

ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ตอนที่โดเมนเนมของคุณหมดอายุ, DNS ของโดเมน จะเปลี่ยนไปชี้ที่หน้า Parking Page สำหรับแจ้งว่าโดเมนหมดอายุแล้ว. และเมื่อคุณต่ออายุโดเมนเนมนั้นแล้ว DNS ของโดเมนเนม จึงจะชี้กลับมาที่ตำแหน่งเดิม ที่เคยชี้อยู่ก่อนหมดอายุครับ.

ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยน DNS คุณจึงต้องรอ ISP อัพเดท DNS ก่อนครับ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 48 ชม. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
http://www.blog.pathosting.co.th/faq/wait-after-change-dns/

Tag: expired renew

admin has written 74 articles