วิธีตั้ง CHMOD (หรือ Permission)

เนื่องจากระบบไฟล์ของ Linux สามารถกำหนดสิทธิในการอ่านและเขียนไฟล์ได้ โดยมาตรฐานทุกไฟล์จะถูกตั้งให้อ่านได้หมด แต่จะไม่ได้เปิดตรงส่วนของการเขียนหรือแก้ไขไว้ด้วย ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ตั้งที่ไฟล์ว่าให้เขียนได้ php มันก็จะแก้ไขไฟล์นั้นไม่ได้ และเวลามันพยายามไปเขียนไฟล์ที่ไม่มีสิทธิ์ มันก็จะขึ้น Error Message มาให้เห็น

ปรกติไฟล์จะมี CHMOD เป็น 644 แต่ถ้าต้องการให้ไฟล์ สามารถถูก php มาแก้ไขได้ คุณต้องตั้ง CHMOD เป็น 666 แทนครับ

ส่วนโฟลเดอร์ปกติจะมี CHMOD เป็น 755 แต่ถ้าคุณต้องการให้เขียนไฟล์ หรือแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นได้ คุณต้องตั้ง CHMOD เป็น 777

พอแล้วสำหรับการเกริ่นนำ.. มาดูที่วิธีการตั้งค่า CHMOD เลยดีกว่าครับ

การตั้ง chmod สามารถตั้งได้ในโปรแกรม FTP Client ทุกตัวนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการคลิกขวา แล้วก็เลือก Properties หรือมีเมนู chmod เองโดยตรง ถ้าใครใช้โปรแกรม FTP Client ลองหาๆ ดูก็น่าจะเจอครับ…

แต่บทความนี้ผมแนะนำการตั้งผ่าน File Manager ของ DirectAdmin ครับ

  1. ขั้นแรกให้ Log-in เข้า DirectAdmin (Control Panel) ไปก่อน
  2. เข้าที่เมนู File Manager (หรือคลิกที่ปุ่ม File ด้านบน)
  3. คลิกเลือก File หรือ Folder ที่ต้องการตั้ง CHMOD แล้วก็พิมพ์ค่าลงไปใน TEXTBOX แล้วกดปุ่ม set-permission ตามรูป
    chmod

admin has written 74 articles