การเปลี่ยนแพลนโฮสติ้ง (upgrade hosting plan)

บริการโฮสติ้งของเราจะมีลักษณะพิเศษ คือ สามารถปรับเปลี่ยนแพลนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องชำระค่าบริการใหม่เต็มจำนวน เพราะว่าเราจะคิดราคาตามจริงเฉพาะจำนวนวันที่เหลือของการใช้งานครับ

เช่น คุณใช้งาน Plan770 ไปแล้ว 6 เดือน แล้วต้องการจะอัพเกรดเป็น Plan1150 ค่าบริการก็สามารถคำนวณได้จากสมาการดังนี้ ( ( 1150 – 770 ) / 365 ) * 180 ซึ่งจะตกประมาณ 187 บาทครับ

ในทางกลับกัน ถ้าคุณใช้ Plan1500 อยู่ แล้วต้องการปรับลงมาเป็น Plan1150 ก็จะได้รับเงินคืนเป็นส่วนลดสำหรับการต่ออายุด้วยครับ

เงื่อนไขในการเปลี่ยนแพลน คือ การเปลี่ยนแพลน ไม่ว่าจะอัพเกรด หรือดาวน์เกรด คุณจะต้องชำระเงินเพิ่มเข้ามาครับ ในกรณีที่ดาวน์เกรด ก็จะชำระค่าบริการในการต่ออายุเข้ามาแทน โดยได้ส่วนลดจากการปรับแพลนลงครับ

เขียนบรรยายแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพ ลองดูภาพประกอบเลยแล้วกันครับ

เข้าที่หน้า “โฮสติ้งของฉัน” ( https://www.pathosting.co.th/user/product/hosting/show_all ) คลิกที่ลิงค์ [เปลี่ยนแพลน] ตรงโฮสติ้งที่คุณต้องการ

admin has written 74 articles